Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja: Pet javnih konkursa za projekte nevladinih organizacija

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja objavile su pet javnih konkursa:

u oblasti zaštite zdravlja bilja:
 
Javni konkurs „Praćenje vektora američkog cvrčka – cikade vinove loze u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima“ 
 
Javni konkurs „Praćenje muve masline u cilju određivanja momenta njenog suzbijanja i sprječavanja gubitaka u proizvodnji maslina“ u oblasti zaštite zdravlja bilja-
 
u oblasti zaštite dobrobiti životinja:
 
Javni konkurs „Prikupljanje i ažuriranje podataka o broju jedinki u populaciji pasa lutalica“ 
 
Javni konkurs „Izgradnja i upravljanje skloništa za napuštene kućne ljubimce“ 
 
u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja:
 
Javni konkurs „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“ 
 
 
Javni konkursi su objavljeni 5. maja 2018. godine.