Konkursi Ministarstva pravde

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je raspisalo Ministarstvo pravde :

Javni konkurs „ Pravdom ka jednakosti “ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini http://www.mpa.gov.me/rubrike/Saradnja-sa-NVO/185423/JAVNI-KONKURS-Pravdom-ka-jednakosti-za-finansiranje-projekata-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-unapredenja-i-jacanja-v.html

Javni konkurs Partnerstvom ka reintegraciji “ za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini  http://www.mpa.gov.me/rubrike/Saradnja-sa-NVO/185455/JAVNI-KONKURS-Partnerstvom-ka-reintegraciji-za-finansiranje-projekata-i-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-zastite-i-pro.html

Rok za podnošenje prijava na ove konkurse  je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29. junom 2018. godine.