Konkurs za projekte

U Telenor fondaciji nastojimo da podržavamo integraciju društva, omogućavajući pristup komunikacijskim uslugama za što veći broj ljudi, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koja za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i razvoj potencijala crnogorskog društva. 

 

Najbolji projekti koje će Telenor fondacija podržati treba da su posvećeni osnaživanju mladih, njihovoj edukaciji i usavršavanju znanja i vještina u digitalnoj zajednici,  i da budu realizovani na teritoriji Crne Gore. Projekti treba da ponude inovativna i održiva rješenja, koja omogućavaju korišćenje prednosti pristupa internetu za unapređenje zajednice i svakodnevnog života.

 

Konkurs Telnor fondacije otvara se periodično, a informacija o trajanju konkursa i odluke o projektima koji će biti odobreni objavljuju se na ovoj stranici i u medijima.

 

Prijave na konkurs i sva prateća dokumentacija šalju se  isključivo elektronskim putem na adresu: fondacija@telenor.me. Uz potrebne obrasce, obavezno je dostaviti potvrdu o registraciji organizacije.

Neophodne obrasce možete preuzeti ovdje: