Javni poziv romskim i egipćanskim organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata za podfinansiranje u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, finansiranog od strane Evropske

Ciilj podfinansiranja projekata je osnaživanje romskih i egipćanskih organizacija civilnog društva kako bi se intezivnije uključile u borbu protiv diskriminacije i  doprinijele  poboljšanju  inkluzije Roma/kinja  i Egipćana/ki  u crnogorsko društvo.

Rok za podnošenje predloga projekata je 30 dana. Projekti koji budu odobreni biće objavljeni na vebsajtu: www.help-ev.co.me. Podnosioci predloga projekata moraju da podnesu aplikacioni paket koji sadrži aplikacionu formu, budžet, potpisanu izjavu aplikanta kao i ostale prateće dokumente pod uslovima predviđenim  u dokumentu 'Smjernice za podnosioce predloga projekata'

Aplikacioni paket  biće objavljen na vebsajtu: www.help-ev.co.me i mora da bude dostavljen u štampanoj i elektronskoj CD formi na adresu: Help-Hilfe zur Selbsthilfe, ul. Oktobarske revolucije 122/3, 81 000 Podgorica.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla:  helphelp@t-com.me do 22.decembra,2017. godine. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 12. januar 2018. godine do 15 h.

Prije podnošenja aplikacije molimo da pažljivo pročitate dokument 'Smjernice za podnosioce predloga projekata'.

_____________________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD: Javni poziv

DOWNLOAD: Smjernice za ponosioce predloga projekata

DOWNLOAD: Aplikaciona forma

DOWNLOAD: Budžet