Javni konkursi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Javni konkurs „Inkluzija za sve – Romi/Kinje i Egipćani/Ke su dio našeg društva“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti: zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki- http://www.mmp.gov.me/vijesti/196714/Javni-konkurs-Inkluzija-za-sve

Javni konkurs za prijavu projekata za finasijsku podršku projektima/ programima koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori-http://www.mmp.gov.me/vijesti/196713/Javni-konkurs-manjine.html

Javni konkurs „Da jednakosti za LGBTI osobe“-  http://www.mmp.gov.me/vijesti/196712/Javni-konkurs-Da-jednakosti-za-LGBTI-osobe.html

Javni konkurs u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2019. godini- http://www.mmp.gov.me/vijesti/196711/Javni-konkurs-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom-od-diskriminacije-i-promociju-jednakosti-u-2019-godini.html

Javni konkurs u oblasti rodne ravnopravnosti "Ključ je u rukama žene"-   http://www.mmp.gov.me/vijesti/196709/Javni-konkurs-u-oblasti-rodne-ravnopravnosti.html