JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018.GODINU

Na osnovu odluke o Finansiranju nevladinih organizacija  („Sl.list Crne Gore“ Opštinski propisi broj 14/15) Sekretarijat za opoštu upravu i društvene djelatnosti raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  za 2018.godinu

 • Pravo učešća na konkurs imaju NVO koji ispunjavaju sledeće uslove:
 1. Registrovane na teritoriji Crne Gore
 2. Da imaju sjedište na teritoriji Crne Gore
 3. Da su upisane u opštinski Registar NVO, koji vodi Sekretarijat za opštu upravu i drštvene djelatnosti

 

 • Nevladina organizacija može konkurisati za finansiranje projekata ili godišnjeg programa rada u skladu sa svojim programskom dokumentacijom.
 • Odobrena sredstva jednoj NVO ne mogu preći iznos 20% od ukupnih sredstava predviđenim budžetom za NVO.
 • Uz prijavni obrazac NVO treba da dostavi:
 1. Kandidovani projekat ili program rada
 2. Izjavu da za isti program rada nije dobio sredstva od drugog donatora
 3. Preporuke eksperata iz relevantne oblasti ukoliko ih posjeduje
 4. Detaljni finansijski izvještaj o realizaciji sredstava iz Budžeta opštine Gusinje u koliko je na predhodnom konkursu dobila sredstva
 • Projekte dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi (CD).
 • Prijava na konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Gusinje.
 • Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Neblagovremene, nezapečaćene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel: 067-610-335 ili kancelariji opštine Gusinje.