Javni konkurs „Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 80/18), Komisija Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija objavljuje 
 
JAVNI KONKURS
„Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene“
za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija 
u oblastima umjetnosti i kulture
 
 
Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.
 
Obrazac prijave i pratećih priloga možete preuzeti ovdje.