JAVNI KONKURS

Konkurs za II (drugu) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2019. godini

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11,068/17), te shodno odredbama  Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list  Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor Fonda, u skladu sa  Odlukom  donesenom na sjednici održanoj 17.10.2019. god. raspisuje 

Konkursza II (drugu)  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata  za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2019.godinu