JAVNI KONKURS

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

http://www.minradiss.gov.me/vijesti/222482/JAVNI-KONKURS.html   Javni konkurs „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2020. godini

http://www.minradiss.gov.me/vijesti/222477/JAVNI-KONKURS.html   Javni konkurs „ ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2020. GODINU

http://www.minradiss.gov.me/vijesti/222489/JAVNI-KONKURS-Zastita-lica-sa-invaliditetom-i-djece-i-mladih-sa-smetnjama-i-teskocama-u-razvoju-za-finansiranje-projekata-nevlad.html  Javni konkus „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

http://www.minradiss.gov.me/vijesti/222487/JAVNI-KONKURS-Podrska-starijim-licima-za-zivot-u-zajednici-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija-u-oblasti-pomoc-sta.html  Javni konkurs „Podrška starijim licima za život u zajednici“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2020. godini

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08. 04. 2020. godine.