JAVNI KONKURS

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je raspisalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava:

 

http://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/222159/Javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-rodna-ravnopravnost-pod-nazivom-Za-snaznije-d.html  Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost pod nazivom „Za snažnije društvo iz ugla rodne jednakosti“.

http://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/222155/Javni-konkurs-za-finansijsku-podrsku-projektima-programima-koji-doprinose-zastiti-i-unapredenju-ljudskih-prava-lgbti-osoba-u-202.html   Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti i unapređenju ljudskih prava lgbti osoba u 2020. godini pod nazivom „Jednakost, tolerancija, nediskriminacija“

http://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/222153/Javni-konkurs-za-finansijsku-podrsku-projektima-programima-koji-doprinose-zastiti-lica-sa-invaliditetom-od-diskriminacije-i-prom.html  Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „Recimo  ne  diskriminaciji lica sa invaliditetom“.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 28. martom 2020. godine.