JAVNI KONKURS

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo saobracaja i pomorstva:

http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=242    JAVNI KONKURS - Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju, Budimo Eko-Mobilni!

http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=241   JAVNI KONKURS - Oblast saobraćaj, sigurnost i bezbijednost u saobraćaju,  ČUVAŠ SEBE, ČUVAŠ DRUGE!

http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=240   JAVNI KONKURS - Oblast zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, ZaJedno!

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa  27.03.2020. godine u 15h.