Trening za aktiviste i aktivistkinje iz redova RE zajednice

NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug objavljuju poziv za 20 aktivista  i aktivistkinja iz redova romske i egipćanske populacije za treninge o ljudskim pravima, javnim politikama i odnosima sa javnošću.

Treninzi se organizuju u okviru projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ koji podržava Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.  

Pravo učešća imaju kandidati i kandidatkinje koji:

  • dolaze iz redova romske i egipćanske zajednice; 
  • imaju minimum 16 godina;
  • imaju završenu osnovnu školu;
  • pokazuju visok stepen aktivizma u svojoj zajednici; 
  • iskustvo u radu sa nevladinim organizacijima i sličnim udruženjima smatraće se prednošću.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje treba da dostave svoju radnu biografiju (CV) i kratko motivaciono pismo na e-mail adresu: mladi.romi@t-com.me, najkasnije do 29. februara 2016. godine. Molimo Vas da u naslovu e-maila navedete "Prijava na konkurs".  

Za sva dodatna pitanja, možete kontaktirati NVO Mladi Romi pozivom na: 020/221-193 ili doći u  prostorije u Ul. Bratstva i jedinstva 19/8 u Podgorici ili Marka Cara 8 u Herceg Novom.