Poziv za prijave: #OnACT - Online & Active

Objavljen je poziv za prijave za učešće na #OnACT treningu koji CAZAS organizuje u okviru projekta Online and Active.

#OnAct je internacionalni trening koji će okupiti 30 mladih lidera i aktivista omladinskih organizacija iz 8 zemalja: Crna Gora (5), Srbija (5), Bosna and Hercegovina (5), Slovenija (2), Hrvatska (3), Makedonija (5), Italija (2) i Albanija (2). Trening ima za cilj da ojača kapacitete organizacija kao i njihovih predstavnika o upotrebi socijalnih mreža i online medija kao alata za aktivizam, promociju ljudskih prava i vidljivost.  Projekat se sprovodi kao partnerska aktivnost organizacija: CAZAS (www.cazas.org), Timočki omladinski centar (www.toc.rs), Y-Peer Bosna i Hercegovina (www.y-peer.ba) i Trokut mladih Kastela (www.tmk.hr).

U prilogu možete naći više informacija o treningu kao i o načinu prijave. Za više informacija kontaktirajte sanja.sisovic@cazas.org