Komisija za raspodjelu sredstava NVO - Izvještaj o radu

IZVJEŠTAJ O RADU PREDSTAVNICE CENTRA ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO)U KOMISIJI ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (NVO) I RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NVO U GLAVNOM GRADU-PODGORICI