Poziv za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Izbori za navedeni Komitet će se održati na 20. sastanku strana ugovornica Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, 7. juna 2018. godine, u Njujorku.

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Izbori za navedeni Komitet će se održati na 20. sastanku strana ugovornica Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, 7. juna 2018. godine, u Njujorku. 

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena je stručno tijelo osnovano 1982. godine radi praćenja napretka država ugovornica koji je ostvaren u primjeni Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Komitet se sastoji od dvadeset i tri eksperta, visokog moralnog ugleda i stručnosti iz oblasti na koje se odnosi Konvencija. Eksperte kandiduju i biraju države ugovornice, a oni djeluju u ličnom svojstvu. Prilikom izbora članova Komiteta, vodi se računa o ravnomjernoj geografskoj rasprostranjenosti država ugovornica i predstavljanju raznih oblika civilizacije, kao i glavnih pravnih sistema. 

Članovi Komiteta se biraju na tajnom glasanju sa liste eksperata koje su predložile države ugovornice. Svaka država može predložiti jednog kandidata, a najmanje tri mjeseca prije datuma izbora, generalni sekretar UN-a obavještava države ugovornice da podnesu svoje prijedloge u roku od dva mjeseca, nakon čega priprema listu svih kandidata i dostavlja je državama ugovornicama. Izbor članova Komiteta se vrši na sastanku država ugovornica u sjedištu UN-a. Na ovom sastanku moraju biti prisutni predstavnici dvije trećine država ugovornica, a izabrani kandidati će biti oni koji dobiju najveći broj i apsolutnu većinu glasova prisutnih država ugovornica koje glasaju. Članovi Komiteta se biraju na mandat od četiri godine. 

Komitet održava tri sesije godišnje u trajanju od tri do četiri nedelje, a prije svake sesije održava se zasijedanje radne grupe u trajanu od nedelju dana. Sesije se, po pravilu, održavaju u februaru/martu, julu i oktobru/novembru. Od članova Komiteta se očekuje da prisustvuju svim sesijama tokom godine, kao i pripremnim radnim grupama. Radni jezici Komiteta su engleski, francuski i španski. 

Rok za dostavljanje prijava Ministarsvu vanjskih poslova je 9. februar 2018. godine. 

Detaljnije informacije o Komitetu, načinu izbora članova i njihovom mandatu, kao i formular za prijavu kandidata, dostupni su ovdje, kao i na linku: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx.