Ministarstvo javne uprave objavljuje dodatne javne konsultacije o ključnim propisima od značaja za rad NVO

U cilju daljeg snaženja institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO, Ministarstvo javne uprave pokreće postupak dodatnih javnih konsultacija za dva ključna propisa u ovoj oblasti, Predlog uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i Predlog odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i NVO.

Bez obzira što nas na to ne obavezuje zakon, smatrali smo da je sasvim prirodno i korisno da o ovako značajnim propisima organizujemo dodatne javne konsultacije u trajanju od 40 dana, izlazeći na taj način u susret legitimnom interesovanju civilnog sektora. Vjerujemo da je ovo pravi put da, kroz otvoreni partnerski pristup i konstruktivni dijalog, dođemo do što boljih sistemskih rješenja i što kvalitetnije osnove za produktivnije odnose Vlade i NVO.

Ova dva akta sadrže značajne novine u odnosu na važeća rješenja, u smislu jačanja transparentnosti, odgovornosti i uključivanja civilnog sektora i građana u proces kreiranja i sprovođenja javnih politika.

Naime, Predlogom uredbe predviđa se obaveznost sprovođenja javnih rasprava i u pripremi strategija, a ne samo zakona, kako je to sada slučaj, i unapređuju se kriterijumi za izbor predstavnika NVO u radna tijela koja obrazuju organi državne uprave. Takođe, omogućava se predstavnicima NVO koji nijesu crnogorski državljani, a imaju prebivalište u Crnoj Gori, da budu članovi radnih tijela koja obrazuju organi državne uprave, dok se utvrđuje obaveza obrađivača zakona da, uz Nacrt zakona koji se daje na javnu raspravu, objavljuje i Analizu procjene uticaja propisa (RIA).

Odlukom o Savjetu za saradnju organa državne uprave i NVO racionalizovaće se struktura aktuelnog Savjeta i jasnije definiše njegov mandat i nadležnost, kako bi se unaprijedio kvalitet i efekti njegovog djelovanja u odnosu na postojeći model Savjeta za razvoj NVO.

U pripremi Predloga uredbe učestvovao je predstavnik NVO, a o rješenjima iz ovog propisa sproveden je i postupak javne rasprave, dok su o načinu transformacije postojećeg Savjeta za razvoj NVO konsultovani predstavnici NVO sektora u tom tijelu. Imajući u vidu važnost oba dokumenta, odlučili smo da sprovedemo dodatne konsultacije o sadržini oba predloga propisa, u trajanju od 40 dana, kako bismo bili sigurni da sve zainteresovane organizacije civilnog društva imaju priliku da daju svoj doprinos i kako bismo zajedno došli do što boljih sistemskih rješenja za produktivnu saradnju Vlade i NVO u korist građana Crne Gore.

Zainteresovana javnost svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare može dostaviti u pisanom ili elektronskom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Rimski trg broj 45 ili e-mail adrese: aleksandra.masonicic@mju.gov.me  i alen.franca@mju.gov.me.

Predlog uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija možete preuzeti ovdje.

Predlog odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i NVO možete ovdje