Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, Uredbi o postupku i načinu kofinasiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske Unije i Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa. 
Radne verzije Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, Uredbe o postupku i načinu kofinasiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske Unije i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa biće na javnoj raspravi 24.07. u Budvi u hotelu Budva, 25.07. u Bijelom Polju u hotelu Franca i 26.07. u Podgorici u hotelu Premijer sa početkom u 12h. 
 
Svi zainteresovani mogu ovdje preuzeti radne verzije Pravilnika.docxUredbe o kofinansiranje.docx i Uredbe o finansiranje projekata.doc. Pisani komentari na navedene akte mogu se dostaviti na e-mail maja.jovanovic@mif.gov.me do četvrtka 20.07.2017. godine.
 
NAPOMENA: Putne troškove i troškove ručka za učesnike snosi TASCO.