Javni pozivi/Sektorske analize

Na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je objavilo Ministarstvo saobracaja i pomorstva:

http://www.msp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/197944/Javni-poziv-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama-za-konsultacije-u-cilju-sacinjavanja-Sektorske-analize-za-oblast-saobracaj.html  Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine. 

http://www.msp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/197943/Javni-poziv-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama-za-konsultacije-u-cilju-sacinjavanja-Sektorske-analize-za-oblast-saobracaj.html  Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom.

http://www.msp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/197941/Javni-poziv-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama-za-konsultacije-u-cilju-sacinjavanja-Sektorske-analize-za-oblast-saobracaj.html  Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini za oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju. 

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedlog Sektorske analize Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dostaviti na e-mail: selma.dacic@msp.gov.me, ili na arhivi ministarstva Rimski trg 46 Podgorica, najkasnije do 17.aprila 2019. godine.