Javni pozivi/Sektorske analize

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma:

http://www.mrt.gov.me/rubrike/saradnja-sa-nvo/197816/Javni-poziv-za-konsultacije-zainteresovanih-nevladinih-organizacija-za-sprovodenje-edukativnih-kampanja-u-cilju-zastite-zivotne.html Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija za sprovođenje edukativnih kampanja u cilju zaštite životne sredine

http://www.mrt.gov.me/rubrike/saradnja-sa-nvo/197815/Javni-poziv-za-konsultacije-zainteresovanih-nevladinih-organizacija-kao-podrsku-za-izradu-Akcionih-planova-najugrozenijih-vrsta.html  Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za izradu Akcionih planova najugrozenijih vrsta koji moraju biti razvijeni u okviru EU Direktive o habitatima i pticama

http://www.mrt.gov.me/rubrike/saradnja-sa-nvo/197814/Javni-poziv-za-konsultacije-zainteresovanih-nevladinih-organizacija-kao-podrsku-za-utvrdivanje-Liste-vrsta-zabrinutosti-Union-Co.html   Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije