JAVNI POZIV

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 i Nacrt Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 2019-2022 i upućuje JAVNI POZIV građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 i Akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022.

Javna rasprava o Nacrtu strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 i Akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022, trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 i Akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022 mogu se dostaviti Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, ili na e-mail: mina.boskovic@mpa.gov.me

Ministarstvo pravde ćе sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022. godine i Akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022. 

U prilogu možete preuzeti:

1. Program javne rasprave

2. Nacrt Strategije reforme pravosuđa 2019-2022

3. Nacrt Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022

4. Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.