Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO za oblast zaštita prava potrošača

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, br 7/12) i Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, br. 12/12) Ministarstvo ekonomije – Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača raspisuje

JAVNI POZIV
 
 
 
zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite prava potrošača.
 
Ministarstvo ekonomije će dana 15. IX 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova u Konferencijskoj sali Ministarstva ekonomije (III sprat, Rimski trg 46, Podgorica), održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u oblasti zaštite prava potrošača. 
 
Prisustvo predstavnika organizacije na konsultativnom sastanku je neophodno potvrditi najkasnije do 14. IX do 12:00 časova na mejl adresu marina.zivaljevic@mek.gov.me.
 
Pored navedenog, predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedlog Sektorske analize poslati i na mejl adresu marina.zivaljevic@mek.gov.me najkasnije do 19. IX 2017. godine do 13:00 časova.
 
 
 
Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.
 
Nacrt Sektorske analize preuzmite ovdje.