Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17),Ministarstvo javne uprave objavljuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave, u 2019. godini.

Ministarstvo javne uprave će tim povodom održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti reforme javne uprave, u petak, 27. jula 2018. godine, sa početkom u 09 časova, u Sali broj II, na drugom spratu u zgradi Skupštine Glavnog grada (ul. Njegoševa br. 13). Konsultacijama može prisustvovati po jedan predstavnik nevladinih organizacija.

Prisustvo predstavnika nevladine organizacije konsultativnom sastanku potrebno je prijaviti najkasnije do četvrtka 26. jula 2018. godine do 15 časova.

Pored navedenog, predstvnici/e nevladinih organizacija mogu svoje komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize dostaviti najkasnije do 1. avgusta 2018. godine do 12 časova, na e-mail adresu: nina.blazic@mju.gov.me

Tekst Nacrta Sektorske analize možete preuzeti  ovdje