Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije za učešće u programu stručne obuke i grantova za samozapošljavanje

Njemačka organizacija „Help“ u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa” podržanog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, objavljuje javni poziv za sve zainteresovane pripadnike romske i egipćanske populacije sa područja opština Nikšić, Berane i Podgorica

da se prijave za učešće u programu stručne obuke i grantova za samozapošljavanje, u cilju razvijanja sopstvenih radnih kapaciteta i finansijskog osnaživanja.

JAVNI POZIV - download

Prijavni formular za korisnike stručne obuke  - download

Prijavni formular za korisnike grantova za samozapošljavanje - download