Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći Crne Gore

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo vanjskih poslova, upućuje

Javni poziv za konsultacije

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, udruženjima (zainteresovana javnost) za pitanja koja će se uređivati zakonom, da se uključe u postupak pripreme

Nacrta zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći Crne Gore

Javne konsultacije će trajati 20 dana, od 31. marta do 19. aprila 2017. godine.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova, Stanka Dragojevića br. 2, 81 000 Podgorica (sa naznakom "Javne konsultacije-Nacrt zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći Crne Gore") kao i elektronskim putem na e-mail: jelena.lekovic@mfa.gov.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima je Jelena Leković, br. telefona: 020 416 - 312.

Ministarstvo vanjskih poslova će prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti prilikom izrade Nacrta zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći Crne Gore.