Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava LGBTI osoba za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih  prava.Ministarstvo  za ljudska i manjinska prava će dana 20. jula 2018. godine, sa početkom u 12:00 časova u sali za sastanke ovog Ministarstva (II sprat, Rimski trg 46, Podgorica), održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba.

Prisustvo predstavnika nevladine organizacije na konsultativnom sastanku je neophodno potvrditi najkasnije do 18. jula 2018. godine do 12:00 časova na e-mejl adresu ranko.andrijasevic@mmp.gov.me

Pored navedenog, predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na Nacrt sektorske analize poslati i na mejl adresu  ranko.andrijasevic@mmp.gov.me,  najkasnije do 1. avgusta 2018. godine, do 15:00 časova.

Nacrt sektorske analize možete preuzeti ovdje:Sektorska analiza LGBTI 2019 .doc

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava