JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika za člana/cu radne grupe za izradu Prijedloga zakona o akademskom integritetu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12)

MINISTARSTVO PROSVJETE UPUĆUJE JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 

ZA PREDLAGANJE JEDNOG PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU 
RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O AKADEMSKOM INTEGRITETU

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože jednog kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o akademskom integritetu. 

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na Arhivu Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Đurovića b.b, Podgorica, sa napomenom: »predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o akademskom integritetu kao i na e-mail adresu: mps@mps.gov.me

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 11. septembar 2017. godine.