Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za Komisiju za praćenje sprovođenja Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (''Sl.list CG''br. 7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri  kandidata/kinje  za člana/icu  Komisije  za praćenje  sprovođenja Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije  i promociju jednakosti  za period 2017-2021 godine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti ljudskih prava lica sa invaliditetom da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za člana/ice  Komisije  za praćenje  sprovođenja Strategija za zaštitu  lica  sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti,  za period 2017. do 2021. godine i akcionih planova za njeno sprovođenje.

Poziv možete preuzeti ovdje:Javni poziv.pdf

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava