Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018-2023.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, br.7/12), a u vezi sa članom 6 Zakona o kinematografiji ("Službeni list CG", br. 42/15), Ministarstvo kulture upućuje 
 
Javni poziv
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018-2023.
Ministarstvo kulture poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti kinematografije da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akta. 
 
Nevladine organizacije će u Radnoj grupi imati jednog predstavnika. 
 
Za člana Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata. 
 
Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
 
Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako:
 
• je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti kinematografije;
• je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti kinematografije;
• je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kao kandidat za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:
 
• je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u oblasti kinematografije;
• nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:
 
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti kinematografije;
• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha), sa brojem iskaza Poreske uprave Crne Gore;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
• biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u oblasti kinematografije;
• izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
• izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.
 
Rok za dostavljanje prijedloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva. 
 
Neophodna dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se neposredno Ministarstvu kulture radnim danima od 7 do 15 sati ili poštom na adresu:
Ministarstvo kulture 
Ulica Njegoševa
81250 Cetinje
Naznaka: “Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018-2023”.
 
Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.
 
Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga, na svojoj internet stranici (www.mku.gov.me) objaviti listu kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. 
 
Ministar kulture će u roku od pet dana od objavljivanja liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe izabrati jednog kandidata za kojeg je dostavljeno najviše prijedloga nevladinih organizac