Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom

Ovdje možete preuzeti Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom

 

Javni poziv Savjet - lica sa invaliditetom.pdf