JAVNI POZIV Nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portal e – uprave.