Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Ovdje možete preuzeti Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju