Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja nacrta sektorskih analiza u oblasti unapređenja vladavine prava

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi člana 32a, stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde objavljuje:

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja sektorskih analiza Ministarstva pravde radi utvrđivanja  prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima za 2019. godinu.

Ministarstvo pravde će 29. oktobra 2018. godine, održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u oblasti unapređenja vladavine prava. Mjesto održavanja sastanka biće naknadno objavljeno.

Pored navedenog, predstavnici/e nevladinih organizacija mogu svoje komentare na predlog sektorskih analiza poslati i putem mejla na adresu: mirjana.vlahovic@mpa.gov.me  najkasnije do 29. oktobra 2018. godine do 10:00 časova.

Tekst nacrta Sektorske analize 1  Sektorska analiza 1.pdf

Tekst nacrta Sektorske analize 2  Sektorska analiza 2.pdf