JAVNI POZIV

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo nauke objavljuje
Javni poziv

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini za oblast „Jačanje sinergije između nauke i ekonomije“

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedlog sektorske analize dostaviti Ministarstvu nauke na e-mail: tijana.cadjenovic@mna.gov.me najkasnije do 31.07.2019. do 12 sati.

Nacrt sektorske analize možete preuzeti ovdje : Sektorska analiza - Jačanje sinergije između nauke i ekonomije