JAVNI POZIV

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorskih analiza Ministarstva nauke
 
 
 
Pretplata
 
U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo nauke objavljuje
Javni poziv
 
Zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Jačanje saradnje između akademskog, javnog i privrednog sektora” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini“.
Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedloge sektorskih analiza dostaviti Ministarstvu nauke na e-mail: milena.ivanovic@mna.gov.me, najkasnije do 08.04.2020. godine, do 15 sati.
 
Nacrt sektorskih analiza možete preuzeti ovdje:
 
 

Sektorska analiza – Promocije nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini