JAVNI POZIV

Dodatne konsultacije o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

JAVNI POZIV

svim

 

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim i drugim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u dodatne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju inoviranog teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je usaglašen sa Evropskom Komisijom i SIGMA-om, u skladu sa zaključkom koji je usvojen na sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave formirane između Evropske Komisije i Crne Gore.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na inovirani tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: marija.tomovic@mju.gov.me , do 03. aprila 2020. godine (petak).

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i mjere koje je Vlada Crne Gore donijela na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje, obavještavamo vas da će Ministarstvo javne uprave sa svim zainteresovanim subjektima koji do 3. aprila 2020. godine  budu dostavili primjedbe, predloge  i sugestije, organizovati video konferenciju, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Inovirani tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, možete preuzeti:  OVDJE

 #OstaniDoma i pobijedi #COVID19

 MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE