JAVNI POZIV

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV
Zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 27. marta 2020. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me.  

Nacrt Sektorske analize možete pogledati OVDJE.