JAVNI POZIV

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore”, broj 41/18 od 28.06.2018.), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu Plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR).

Javni poziv možete preuzeti ovdje:UPR Javni poziv za nevladine organizacije.pdf

Obrazac za predlaganje predstavnika/ice nevladine organizacije možete preuzeti ovdje:Obrazac za javni poziv.pdf