POZIV ZA NVO : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

 
 

U saradnji sa NVO Novi Horizont CRNVO lokalnim resursnim centrom za NVO sa juga Crne Gore organizujemo  trodnevni trening na temu "GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE". 

Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Budve, Bara i Ulcinja. Trening će biti održan od 7-9. decembra u Ulcinju. 

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o mehanizmima učešća građana na lokalnom nivou, strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju.  Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samim procesima kroz  teorijski ali i praktični rad.

Ko se može prijaviti?

Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju :

  • Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama
  • Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana;
  • Organizacije koje do sada nijesu učestvovale na obukama na ove teme
  • Organizacije koje na vrijeme dostave pravilno popunjen aplikacioni formular sa svim traženim informacijama.

Kako se prijaviti?

Molimo da popunjeni aplikacioni formular koji se nalazi u prilogu dostavite na ngonewhorizon@gmail.com
Formular dostaviti do 1. decembra do 14:00h
* Prijave pristigle nakon roka se neće uzimati u obzir

CRNVO će polaznicima koji dolaze iz opština u kojima se ne održava trening pokriti putne troškove, kao i troškove smještaja. Troškovi lokalnog prevoza i taksi usluge nisu pokrivene.
U prilogu dostavljamo plan rada treninga i aplikacioni formular.