CRNVO poziv : Naučite da pišete projekte!

Poziv za prijavu : CRNVO Trening za pisanje projekata za NVO iz Budve, Bara i Ulcinja. 
 

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Novi horizont CRNVO Lokalnim resursnim centrom za jug Crne Gore organizujemo trodnevni trening na temu “ Pisanje projekata”.

Trening je predviđen za NVO iz Budve, Bara i Ulcinja i održaće se u periodu od 16. do 18. novembra u Budvi. 

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad.

Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju :

  • Nevladine organizacije koje su registrovane u opštinama navedenim u pozivu

  • Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana; 

  • Organizacije koje do sada nijesu učestvovale na obukama pisanju projekata. 


CRNVO će polaznicima pokriti putne troškove, kao i troškove smještaja.

Molimo sve zainteresovane da popune i pošalju aplikacionu formu na e-mail adresu sara.nikcevic@crnvo.me najkasnije do 10. novembra do 16:00h
Aplikacionu formu i program rada možete pronaći u prilogu ovog teksta.