programi1

programi2

 programi3

 programi4

 programi5

 programi6

.

IZVJEŠTAJ O FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ LOKALNIH BUDŽETA

CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (CRNVO) je tokom decembra 2012. godine, sproveo istraživanje o raspodjeli sredstava iz lokalnih budžeta nevladinim organizacijama za 2012. godinu. Podaci do kojih smo dosli pokazuju da je finansijska podrška nevladinim organizacijama u prošloj godini bila drastično manja nego ikada do sad. Na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, u zakonskom roku je odgovorilo 17 opština dok su zbog ćutanja administracije žalbe upućene na adrese tri opštine: Bijelo Polje, Kolašin i Ulcinj.

U prilogu možete pogledati detaljan izvještaj.

Radionica u Plavu

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god. jednodnevnu radionicu u Plavu na temu: "Aktivno ucesce gradjana u donosenju odluka na lokanom nivou". Cilj organizovanja ove radionice bio je kreiranje modela za unapređenje saradnje između predstavnika lokalne samouprave i nevladinih organizacija, odnosno mehanizma koji će omogućiti veće građansko učešće u procesu donošenja i implementacija javnih politika na lokalnom nivou.

Opširnije...

Prihvaćena inicijativa za izgradnju azila u opštini Berane

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" , koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata (Partners) iz Albanije pripremljena inicijativa za izgradnju azila u opštini Berane, koju je opština usvojila prosle nedjelje.

Opširnije...

Više od 200 zahtjeva novoj Vladi


Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. uputila je više od 200 konkretnih zahtjeva novoj Vladi Crne Gore sa namjerom da podsjeti, opomene i zahtjeva realizaciju brojnih nerealizovanih mjera i preporuka sadržanih u nacionalnim strateškim dokumentima, izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija i članica Koalicije, kao i odredbama domaćeg zakonodavstva i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

Opširnije...