programi1

programi2

 programi3

 programi4

 programi5

 programi6

.

Roll Up100cm

BCSDN poziv

Izvještaj " Ekonomska vrijednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turske"

 

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) objavila je studiju ‚‚ Ekonomska vrijednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turske ''.
Studija je dio projekta „ Acquis balkanskog civilnog društva- Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva '' finansiranog od strane Evropske unije. Ovo je prva studija koja pruža regionalni pregled u oblasti dostupnosti podataka vezanih za neprofitni sektor, a uključuje sljedeće zemlje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju i Tursku.

Studija sadrži podatke o ekonomskim parametrima i ekonomskom doprinosu neprofitnog sektora u ovim državama. U njoj je prikazan odnos ekonomskih paramatara neprofitnog sektora naspram cjelokupne ekonomije u državi. Takođe, studija se bavi načinom na koji se prikupljaju i evidentiraju statistički podaci vezani za nevladin sektor, dostupnost podataka, uključujući i izazove sa kojima se organizacije suočavaju u procesu prikupljanja podataka.

Ova studija ima za cilj da prikaže ekonomske domete neprofitnog sektora kao integralnog dijela društva koji svojim djelovanjem između ostalog obezbjeđuje radna mjesta, plaća poreze i doprinosi sveukupnom ekonomskom razvoju društva.
Studiju možete naći na sljedećem linku: http://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2015/11/63-12-Report-on-the-Economic-Value-of-the-Non-Profit-Sector-in-the-WBT_final.pdf 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njeni članovi pozivaju organizacijije iz Albanije, Bosne i Hercgovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije da dostave prijedloge aktivnosti u sklopu projekta IPA FPA ''Acquis balkanskog civilnog društva-Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva''.

Cilj poziva je da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti monitoringa i zastupanja u oblastima od važnosti za civilno društvo.

Prijedlog projekta treba da sadrži:

• Policy dokument-BCSDN može pružiti pomoć u distribuciji dokumenata relevantim
institucijama. Takođe, dokument će biti objavljen na sajtu BCSDN-a i organizacija članica.
• Događaj na kom će dokument biti predstavljen i koji će poslužiti kao mjesto za
međusektorsku diskusiju
• Kampanju zastupanja- u cilju podizanja svijesti o važnosti teme
Rok za slanje prijedloga je 10. maj 2015.

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (77-7_Budget_Template.xls)77-7_Budget_Template.xls 35 Kb04/28/15 13:40
Download this file (77-8_Call_for_Proposals_BPPF.pdf)77-8_Call_for_Proposals_BPPF.pdf 215 Kb04/28/15 13:39
Download this file (77-_6_Application_Form.doc)77-_6_Application_Form.doc 227 Kb04/28/15 14:19

Opširnije...

Poziv za trening u Kolašinu

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Andrijevici, Plavu, Rožajama, Gusinju i Petnjici da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje.
Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog projekta, koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum je doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika.

Trening za predstavnike NVO sa sjedištem u gore navedenim gradovima će biti održan u Kolašinu u vremenskom periodu : 13,14,15. maj

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU - KOLAŠIN.pdf)POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU - KOLAŠIN.pdf 378 Kb04/27/15 16:37
Download this file (Prijavni formular  I civilno društvo odlučuje.doc)Prijavni formular I civilno društvo odlučuje.doc 186 Kb04/27/15 16:37

Opširnije...

Poziv IPA 2015-Civil Society Facility Montenegro Programme

U prilogu vam dosatavljamo kompletan aplikacioni paket za poziv IPA 2015-Civil Society Facility Montenegro Programme, koji je objavila Delegacija EU u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje predloga  je 15. jun 2015. godine.

Informativni sastanak o ovom pozivu će se održati 23.aprila 2015. godine u 11 časova.

 

Poziv za trening na Žabljaku

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Pljevljima, Šavniku, Plužinama, Bijelom Polju i Žabljaku da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje.
Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog projekta, koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum je doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika

Trening za predstavnike NVO sa sjedištem u gore pomenutim opštinama će biti održan na Žabljaku u vremenskom periodu : 8,9,10 Maj

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU - ŽABLJAK, PLJEVLJA, BIJELO POLJE, ŠAVNIK, PLUŽINE.p)POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU - ŽABLJAK, PLJEVLJA, BIJELO POLJE, ŠAVNIK, PLUŽINE.p 379 Kb04/08/15 10:21
Download this file (Prijavni formular  I civilno društvo odlučuje.doc)Prijavni formular I civilno društvo odlučuje.doc 186 Kb04/08/15 10:21

Opširnije...