programi1

programi2

 programi3

 programi4

 programi5

 programi6

.

Roll Up100cm

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada

Savjet za razvoj I zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada je na poslednjoj sjednici razmatrao predloge Centra za razvoj nevladinih organizacija, da se u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu, uvrsti donošenje Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, kao i Odluke o dodjeli prostorija i zemljišta u vlasništvu Glavnog grada Podgorice nevladinim organizacijama na korišćenje. Savjet je predloge CRNVO- a uputio na mišljenje nadležnim organima.
Takođe, Savjet je na inicijativu predstavnice CRNVO- a u ovom tijelu, Lidije Knežević započeo praksu objavljivanja saopštenja za javnost nakon održanih sjednica.
U prilogu možete pogledati link na kojem je objavljeno saopštenje sa poslednje sjednice Savjeta http://www.skupstina.podgorica.me/node/1590 

 

Održan drugi sastanak Operativnog tijela

Danas je u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija održan drugi sastanak Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Startegije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. Na sastanku je razmatran i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2014. godinu kao i Poslovnik o radu OT i Zapisnik sa prethodnog sastanka. Predsjednik Operativnog tijela Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar i glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji je upoznao članice i članove OT sa Akcionim planom za 2015. godinu.

Operativno tijelo broji 28 članova, od toga 5 predstavnika nevladinih organizacija. Predstavnik Centra za razvoj nevladinih organizacija u Operativnom tijelu je Radoš Mušović, koordinator programa za jačanje kapaciteta.

 

Izvještaj o podsticajnom okviru za razvoj civilnog društva

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u 2014-oj godini izradio Izvjestaj o podsticajnom okviru za razvoj civilnog drustva u okviru projekta „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva". Kao i prethodni, ovaj Izvještaj je rađen na osnovu monitoring matrice koja sadrži regionalno definisane indikatore podsticajnog okvira za razvoj civilnog društva. Za sada je izvještaj dostupan na engleskom jeziku, budući da će nalazi iz njega biti korišteni za kreiranje regionalnog izvještaja koji će biti predstavljen na nekoliko evropskih adresa od strane Balkanske mreže za razvoj civilnog društva. Predstavljanje izvještaja biće organizovano u narednom periodu.

Izvještaj možete pogledati na linku  http://www.crnvo.me/attachments/article/8322/Monitoring%20Matrix%20Montenegro.pdf    

 

Inicijativa Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice

Ovim putem želimo da vas informišemo da je predstavnica nevladinog sektora u Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada –Podgorice, Lidija Knežević uputila na jučerašnoj sjednici ovog tijela predlog pitanja koja treba unijeti u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu. Predstavnica NVO sektora je predložila da u cilju unaprjeđenja pravnog okvira za finansiranje i djelovanje nevladinih organizacija u Podgorici, Programom rada Skupštine za 2015.godinu budu obuhvaćena sljedeća pitanja:

Opširnije...