Poziv za trening u Nikšiću

Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Danilovgradu i Nikšiću da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje

Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje!
Trening za predstavnike NVO sa sjedištem u Nikšiću i Danilovgradu će biti održan u Nikšiću u vremenskom periodu : 25,26,27. Mart.

KO SE MOŽE PRIJAVITI
Za pohađanje treninga Kreiranje javnih politika i javno zastupanje mogu se prijaviti predstavnici NVO koje su registrovane u Crnoj Gori a imaju sjedište u Danilovgradu i Nikšiću

BROJ UČESNIKA/CA
Broj učesnika/ca je ograničen na 15 radi efikasnog rada u grupama i u skladu sa pravilima organizovanja treninga. Organizacije mogu delegirati najvise dva predstavnika/ce za trening.
U slucaju da broj prijavljenih bude veci od navedenog u pozivu, na trening ce biti pozvano prvih 15 prijavljenih predstavnika.

ORGANIZACIONA PITANJA
CRNVO će obezbijediti smještaj svim predstavnicima/cama NVO koji/e imaju sjedište van Nikšića.
CRNVO će refundirati troškove puta ( sopstveno vozilo, autobuska/vozna karta) svim učesnicima/cama koji dostave valjan dokaz o nastalom trošku. CRNVO će obezbijediti hranu i osvježenje tokom trajanja treninga.

KAKO SE PRIJAVITI
Predstavnici NVO koji žele da se prijave za pohađanje treninga treba da dostave popunjen Prijavni formular do 17. Marta 2015. godine na e-mail adresu rados.musovic@crnvo.me sa naznakom Prijava za trening – Nikšić. Prijava Organizacije/Osobe koja dostavi nepotpun prijavni formular se neće smatrati valjanom.