Poziv za trening u Budvi

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO poziva nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom da se prijave za učešće na treningu Kreiranje javnih politika i javno zastupanje.

Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! koji finansira Evropska Unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog projekta, koji CRNVO realizuje u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum je doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika.

Trening za predstavnike NVO sa sjedištem u gore navedenim gradovima će biti održan u Budvi u vremenskom periodu : 25,26,27. april.

KO SE MOŽE PRIJAVITI
Za pohađanje treninga Kreiranje javnih politika i javno zastupanje mogu se prijaviti predstavnici/ce NVO koje su registrovane u Crnoj Gori a imaju sjedište u Budvi, Kotoru, Tivtu ili Herceg Novom..

BROJ UČESNIKA/CA
Broj učesnika/ca je ograničen na 15 radi efikasnog rada u grupama i u skladu sa pravilima organizovanja treninga. Organizacije mogu delegirati najvise dva predstavnika/ce za trening.
U slucaju da broj prijavljenih bude veci od navedenog u pozivu, na trening ce biti pozvano prvih 15 prijavljenih predstavnika.

ORGANIZACIONA PITANJA
CRNVO će obezbijediti smještaj svim predstavnicima/cama NVO koji/e imaju sjedište van Budve.
CRNVO će refundirati troškove puta ( sopstveno vozilo, autobuska/vozna karta) svim učesnicima/cama koji dostave valjan dokaz o nastalom trošku. CRNVO će obezbijediti hranu i osvježenje tokom trajanja treninga.

KAKO SE PRIJAVITI
Predstavnici NVO koji žele da se prijave za pohađanje treninga treba da dostave popunjen Prijavni formular do 8. aprila 2015. godine na e-mail adresu rados.musovic@crnvo.me sa naznakom Prijava za trening – Budva. Prijava Organizacije/Osobe koja dostavi nepotpun prijavni formular se neće smatrati valjanom.
Za sva dodatna pitanja obratiti se elektronskim putem na : rados.musovic@crnvo.me