Održan trening u Podgorici

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je u periodu od 13. do 15. marta organizovao trening za 15 predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija iz Podgorice i sa Cetinja na temu „Kreiranje javnih politika i javno zastupanje".

Trening je organizovan u okviru projekta I civilno društvo odlučuje! koji se realizuje uz podršku Evropske unije a u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum.

Tokom treninga, koji se vodile trenerice Jovana Marović i Lidija Knežević, učesnici/ce su imali priliku da se kroz praktične primjere upoznaju sa javnim zastupanjem, glavnim elementima i karakteristkama kao i strategijama zastupanja a da kroz rad u grupi sami učestvuju u kreiranju akcionog plana javnog zastupanja. Drugi dio treninga je bio posvećen praktičnim javnim politikama i izradom sažetka predloga praktične politike.

Na treningu su učestvovali/le predstavnici/ce NVO Aktivna Zona, Moj put, Građanski kreativni centar, Džonatan Livingston sa Cetinja, kao i predstavnici/ce AISEC Montenegro, NVO Prima, Udruženja samohranih roditelja, Centra za građansko obrazovanje, MAPSS, Centra za monitoring CEMI, UMHCG, Instituta Alternativa, SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, CEZAM, Udruženja paraplegičara Podgorica.
Učesnici/ce su imali priliku da kroz usmenu i pismenu evaluaciju treninga učestvuju u kreiranju programa treninga koji će se u narednom periodu održati i za predstavnike/ce NVO iz sjeverne i južne regije Crne Gore.
Trening je jedna od ključnih aktivnosti projekta I civilno društvo odlučuje! čiji je cilj doprinos većoj participaciji organizacija civilnog društva u kreiranju i implementaciji javnih politika u Crnoj Gori, a specifični cilj projekta je poboljšana saradnja između Vlade i organizacija civilnog društva u procesu oblikovanja i sprovođenja javnih politika.
CRNVO obavještava sve NVO iz Nikšića i Danilovgrada da je poziv za prijavljivanje na isti trening za predstavnike iz pomenutih opština otvoren do 17. marta a da se sve dodatne informacije mogu pronaći na internet stranici CRNVO-a (http://www.crnvo.me/vijesti/crnvo-vijesti/9567-poziv-za-trening.html)