NVO EXPO 2017

09/25/2017 - 15:17

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom

Istraživanje o okruženju za rad nevladinih organizacija u Crnoj Gori za 2019. godinu

02/04/2020 - 14:08

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) spr

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting)

12/26/2019 - 14:25

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u

Katalog obuka 2020.

12/25/2019 - 13:54

Pred vama se nalazi Katalog obuka Resursnog centra za org

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

11/25/2019 - 11:10

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u o

Radni dokument EK o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori

11/18/2019 - 15:28

Evropska komisija je predstavila državama članicama

Poziv za učešće na konsultacijama

10/16/2019 - 10:20

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da učestvujete na Konsultacijama

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU "Monitoring i evaluacija”

10/09/2019 - 13:36

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru pro

Upitnik o potrebama OCD

09/26/2019 - 12:34

Resursni centar priprema drugi katalog o

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU " Javno zastupanje i komunikacije ”

09/12/2019 - 13:44

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi trening na te

Pages