Javni poziv

07/24/2013 - 15:28

Postovane koleginice i kolege,
na sajtu MUP-a objavljen je javni poziv NVO-ima za ucesce u konsultovanju o tekstu Radne verzije Strategije razvoja NVO sektora u Crnoj Gori i AP-a, u cijom izradi ucestvuje i predstavnica CRNVO-a, Marina Vuković

Materijali

03/11/2013 - 18:00

Želimo da Vas informišemo da je radna grupa za izradu Strategije razvoja NVO sektora za naredni trogodišnji period pripemila materijal za prvi nacrt Strategije koji će biti predmet analize na trodnevnom sastanku radne grupe.