Program za jačanje kapaciteta

06/02/2012 - 09:34

CBC ALBMNE Civilno društvo i lokalna samouprava

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

10/16/2018 - 12:58

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1.

Civilno društvo za početnike III

10/16/2018 - 12:44

Projekat: Civilno društvo za početnike III

Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 16,095.00 eur

 

Civilno društvo za početnike II

10/16/2018 - 11:33

Projekat: Civilno društvo za početnike II

Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 11 980 eur

 

Civilno društvo za početnike I

10/16/2018 - 10:21

Projekat: Civilno društvo za početnike I

Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 12 600 eur

Umrežavanjem do boljeg rada

10/15/2018 - 14:51

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom ne odgovara standardima, niti zahtjevima vladavine prava i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

CRNVO počeo sa jačanjem lokalnih resursnih centara

03/28/2016 - 10:53

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO organizovao je, od 22. do 25. marta u Budvi trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za predstavnike NVO u okviru kojih će biti formirani CRNVO resursni centri za organizacije civilnog društva.

Publikacija " Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

06/28/2013 - 12:27

U okviru projekta prekogranične saradnje "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori", Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS-Albanija pripremio publikaciju pod nazivom "Učešće građana i sa

Glavne informacije o projektu

06/28/2013 - 10:21

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”.

Pages