Program za dobro upravljanje

11/20/2011 - 09:33

Ovim programom želimo doprinijeti uspostavljanju transparentne i odgovorne javne uprave koja kao takva obezbjeđuje visok kvalitet javnih usluga i efektivno upravlja javnim resursima.

Neka se tvoj glas čuje

10/16/2018 - 15:39

Projekat  “ Neka se tvoj glas čuje ”

Donator: Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, 39,910.00 EU