Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

07/28/2011 - 09:37

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD ima za cilj uspostav

Moja zajednica - Snažna zajednica

10/12/2018 - 13:10

PROJEKAT: Moja zajednica-Snažna zajednica!“

Jače OCD, jača demokratija!

10/12/2018 - 12:52

PROJEKAT: Jače OCD, jača demokratija!“

Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

06/03/2012 - 16:07

Cilj projekta bio je mobilisati zajednicu i podržati lokalne vlasti u procesu implementacije LAP

Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

06/03/2012 - 16:06

Osnovni cilj projekta je bio povećanje učešća organizacija civilnog društva u procesima odlučivan

Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“)

06/03/2012 - 16:05

Cilj projekta bio je unaprijediti uslove za rad i razvoj nevladinog sektora u Crnoj Gori, kroz fo

Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

06/03/2012 - 16:03

Cilj projekta je bio podržati razvoj legislative i novih praksi za učešće građana u razvoj javnih

Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

06/03/2012 - 16:02

Osnovni cilj organizovanja obuke za činovnike lokalnih uprava

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

06/03/2012 - 16:02

Projekat u trajanju od godinu dana čiji je cilj bio povećanje ukupne transparentnosti rada lokaln

Pages